Till startsida
Webbkarta

CEFOS - Centrum för forskning om offentlig sektor

CEFOS var en forksningscentrum vid Göteborgs universitet från 1993 till 2011. Forskningen vid CEFOS spände över flera ämnesområden och engagerade forskare från fler än tio institutioner vid Göteborgs universitet. CEFOS samverkade med en rad svenska och utländska akademiska enheter samt med myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Som en del av den samverkan arrangerade CEFOS mångvetenskapliga seminarier och konferenser.